Finançament de projectes d'R+D+I mitjançant la col·laboració d'investigadors de la UIB

6 de Febrero de 2023
Cámara de MenorcaCámara
Finançament de projectes  d'R+D+I mitjançant la col·laboració d'investigadors de la UIB

Beneficiaris

Per a les PIMES, l’ajut concedit consistirà en hores de consultoria científica experta o activitats de recerca i de desenvolupament experimental i/o tecnològic.

Fase I : Presentació de propostes de projecte
Termini: 24 de febrer de 2023. Presentació d' una proposta de projecte d’R+D+I la qual contindrà els apartats definits a l’annex I. 

- Fase II : Proposta de col·laboració

Termini: 21 d’abril de 2023.  L’investigador o la investigadora fa una proposta / pressupost.

Tipus de projectes

  • A) Consultoria científica experta: realització d’estudis de l’estat de l’art sobre determinada tecnologia, identificar i resoldre aspectes previs a la posada en marxa d’un projecte d’R+D+I -estudis de viabilitat tècnica i/o econòmica, etc.
     
  • B) Projectes d’R+D+I:activitats d’R+D+I els estudis i proves per a la fabricació d’un nou material o producte, la creació d’un primer prototip no comercialitzable, demostració inicial o projecte pilot, etc.

Imports

CAS A) Finançament del 80% del pressupost aprovat per la comissió avaluadora.

CAS B) Finançament del 90% del pressupost

Bases

https://fueib.org/ca/innova/658/convocatories-per-a-pimes

Red.es