AJUDES PER PROCESSOS INDUSTRIALS

23 de Enero de 2023
Cámara de MenorcaCámara
AJUDES PER PROCESSOS INDUSTRIALS

Objectiu

Consisteix en ajuts destinats a l'adquisició d'actius fixos i l'adquisició d'inversions immaterials associades al procés industrial, que hagin de ser utilitzats o entrar en funcionament per primera vegada.

Tràmits

Fins dia 24 de febrer de 2023 a les 23.59 hores.

Beneficiaris

PIMES del tipus 

a) Secció C, Indústries manufactureres, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 100.000 € IVA exclòs.

b) CNAE 5821, Edició de videojocs, sempre que la inversió mínima subvencionable superi els 25.000 € IVA exclòs.

Projectes subvencionables

  • Ampliació d’instal·lacions industrials per desenvolupar nous productes, processos o serveis.

  • Adquisició i instal·lació d’accessoris, instal·lacions tècniques i TIC associats 

  • Equips de soldadura

  • Adquisició i instal·lació de motlles, prototips i patrons per a la fabricació de productes. Adquisició i instal·lació de tancs, barriques, tambors i similars destinats a les fases de fermentació, maduració, repòs o clarificació, reactors de mescla i processat, dipòsits i similars fixos integrats dins les unitats del procés productiu propi de l’empresa. 

  • Actius materials destinats a l’automatització i/o digitalització de l’emmagatzematge.

  • Digitalització i maquinari: SAI, servidors, NAS, equips electrònics, equips de diagnosi, mesura i control, impressores industrials, impressores 3D, així com programari (software) i TIC.

  • Indústria 4.0: intel·ligència artificial, dades massives, robòtica col·laborativa, informàtica en núvol, realitat virtual i realitat augmentada.

  • Disseny de pàgines i entorns web. 

  • Formació 

Import de la subvenció

50% de la inversió. L’import màxim subvencionable del conjunt d’aquest programa és de 200.000 euros per beneficiari.

Tràmits

 Justificar: fins el 15 de novembre de 2023

Bases

https://www.caib.es/govern/sac/fitxa.do?codi=5029057&coduo=186&lang=ca&fbclid=IwAR2Qh3wbtk7U83ErrtwUllF1NbIkfF0yfW7stssXhJ5mX0Twwmi0gGnRljw 

Red.es